Salderen, van belang voor de consument.

Waarom investeert de gemiddelde Nederlander in zonne-energie?

  • Mensen die willen investeren in de toekomst.  Laten we zeggen:  zij streven een leefbaar klimaat na voor hun kroost en willen hier een steentje aan bijdragen.
  • Fascinatie. De nieuwste -sexy- technieken zijn zeer interessant voor degene die zich daar in interesseert.
  • Economische redenen. Het verlagen van de vaste lasten en op lange termijn geld verdienen door eenmaal een uitgave te doen.

De economische redenen nemen het leeuwendeel op zich. Salderen maakt het mogelijk dat als iemand investeert in Photo Voltaische panelen er een mooie kostenbesparing per jaar kan worden gerealiseerd. Daarom is het van groot belang dat bestaande regelgeving behouden zou moeten blijven.

Salderen is eerlijk, verantwoord en duidelijk. Men wordt vergoed voor elk kilowattuur dat door hun PV installatie word geproduceerd. De vergoeding is gelijk aan het bedrag dat moet worden betaald als men 1 kilowattuur afneemt. Dat is meten met dezelfde maat.

De regelgeving zal veranderen

Zoals het er nu voor staat zal er in het jaar 2020 een andere vergoedingsregeling worden geïntroduceerd. Dat is uiteraard niet in het voordeel van huidige en toekomstige eigenaren van zonnepanelen. Sterker, investeren in zonnepanelen is alleen aantrekkelijk voor degene die het geld niet nodig hebben. Het gevolg is dat minder mensen gaan investeren in zonnepanelen en daarmee word onze co2 uitstoot nu niet bepaald minder van.

Ondanks dat de Nederlandse staat ook gebaat is bij het plaatselijk opwekken van stroom, is het zeer de vraag waarom minister kamp salderen wil afschaffen. Zou hij weten dat de efficiëntie van het stroomnet landelijk gemiddeld maar 39% is en dat daarmee centraal opwekken van elektriciteit zeer arbeidsintensief is?

Er is wel hoop, vandaag vrijdag 9-12-2016 is er een motie ingediend om salderen tot en met 2023 te behouden.

Dit alles is niet zo heel belangrijk meer als u een oude energiemeter met draaischijf heeft, die draait gewoon terug. Salderen gebeurd hiermee automatisch.

Bent u eigenaar van zonnepanelen of wilt u investeren in zonnepanelen en heeft u een oude meter vergelijkbaar als hieronder? Laat deze NOOIT vervangen door een slimme meter. Wil uw netbeheerder dit wel doen? U mag vanwege privacy redenen een slimme meter weigeren!

Vragen na het lezen van dit bericht?