Begrippenlijst

De omschrijvingen in de begrippenlijst hebben we zo simpel als mogelijk proberen te houden, wij hopen u hiermee onze uitingen duidelijker te maken. Uiteraard staan wij u graag te woord als het een of ander nog niet helemaal duidelijk is.

AC

Alternating Current, wisselstroom

Bell curve

Tijdens het monitoren van de installatie ontstaat er een grafiek die het vermogen tijdens de dag aangeeft. De bell curve ontstaat op een dag waarin de zon constant schijnt.

BTW

Belasting toegevoegde waarde.

CV installatie

Centrale verwarming installatie.

Dimensioneren

Op basis van de elektrische gegevens van zonnepanelen & oriëntatie van het dak de juiste omvormer uitzoeken.

DC

Direct Current, gelijkstroom

In serie geschakelde zonnepanelen

Elk opvolgende zonnepaneel is verbonden met de voorgaande.

KW/H, kilowattuur

-1000 watt maal 1 uur- Een eenheid om de hoeveelheid elektriciteit mee aan te duiden.

Lineaire vermogensgarantie

Dit is een garantie dat aan het eind van het opgegeven termijn, de zonnepaneel het vermogen van nog minimaal het aangegeven percentage, ten opzichte van de nieuwstaat levert. Een 285 watt-piek zonnepaneel met een lineaire vermogensgarantie van 83,6% na 25 jaar, zoals de LG mono-X2 285 watt piek. Zal na 25 jaar dus nog minimaal 238.26 watt-piek leveren.

De marktstandaard is 80% na 25 jaar.

Micro omvormer

Een kleine omvormer die achter een paneel word geplaatst om zo de hoogst mogelijke vermogen te kunnen produceren.

Mismatch

Doordat betaalbare zonnepanelen een vermogenstolerantie hebben van vaak 5 tot 10 watt, komt het voor dat ondanks dezelfde type aanduiding, sterkere en zwakkere zonnepanelen in dezelfde string aangesloten zitten. In deze string bepaald de zwakste schakel het vermogen van de hele string. Mismatch kan het potentiële vermogen doen afnemen.

Monitoren(ing)

Het bijhouden van de huidige staat en productie van de installatie. Soms ook per paneel mogelijk.

MPPT(‘s)

Elektronica in een omvormer waarmee op elk moment van de dag het hoogste vermogen word bepaald. Door middel van het vermenigvuldigen van de waarde van stroom en de waarde van spanning komt het daar achter.

Offerte

Een omschrijving van de installatie(prestaties), te maken afspraken en werkzaamheden al dan niet voorzien van prijzen gebonden in 1 document.

Onderhoudsintervals

Doorgaans vooraf bepaalde perioden in tijd waarin er onderhoud gepleegd moet worden.

Omvormer

De fysieke kast waarin de DC stroom word veranderd in AC stroom.

Optimizers

Een MPPT in mini formaat. Word achter 1 of 2 panelen geplaatst om zo per paneel of set, het hoogste vermogen op te kunnen brengen.

Oriëntatie

De richting en hoek waarop een dak naar de hemel kijkt.

Productgarantie

Binnen de aangegeven termijn mag u verwachten dat het product onder normale omstandigheden, geen defecten vertoond waardoor de werking teniet word gedaan.

PV-cel/paneel

Photo Voltaic de letterlijke Nederlandse vertaling zou ‘lichtgevoelige voltage-cel/ paneel’ zijn.

PVpanelen

Een andere omschrijving voor zonnepanelen.

Salderen

De mogelijkheid die ten alle tijde geld, om de geproduceerde energie door zonnepanelen terug te leveren aan het stroomnet voor dezelfde vergoeding die de consument zou betalen als hij energie afneemt.

Sluipverbruik

(on)Nodig gebruik van elektriciteit door apparaten waarvan je het niet door hebt.

Stroom

Veelal verwisselt met elektriciteit, de noemer die de hoeveelheid ampere’s aanduid.

Subsidie

Een stimulans voor particulieren of ondernemers om te investeren in schone energie.

Tapwater

Water dat u kunt drinken.

Transparantie

Een naar waarheidsgetrouwe omschrijving waarvan je de echtheid kunt nagaan bij (in dit geval) de klant.

Turbulente zone

Dit is de zone die op platte en schuine daken voorkomen nabij de rand en nok van het dak. Het plaatsen van zonnepanelen of collectoren in deze zone, heft alle garanties op.

Voltage

Een eenheid die de hoeveelheid spanning in volt aanduid

Watt-Piek

De som van het totale aantal panelen maal het maximaal vermogen in watt per paneel word aangeduid als Watt-Piek.

Wifi

Een draadloos netwerk waarin een internet signaal kan worden ontvangen.

Zonnecollector

Een paneel dat is voorzien van een hoog geleidende  oppervlakte die de warmte aan een koperen leiding afgeeft. Een geleidende vloeistof zoals water zorgt voor de warmtetransport.

Zonneboiler

Een (voorraad)vat dat word opgewarmd door een zonnecollector en de warmte ervan opslaat word een zonneboiler genoemd.