Begrippenlijst

De omschrijvingen in de begrippenlijst hebben we zo simpel als mogelijk proberen te houden, wij hopen u hiermee onze uitingen duidelijker te maken. Uiteraard staan wij u graag te woord als het een of ander nog niet helemaal duidelijk is.

Alternating Current, wisselstroom

Tijdens het monitoren van de installatie ontstaat er een grafiek die het vermogen tijdens de dag aangeeft. De bell curve ontstaat op een dag waarin de zon constant schijnt.

Belasting toegevoegde waarde.

Centrale verwarming installatie.

Op basis van de elektrische gegevens van zonnepanelen & oriëntatie van het dak de juiste omvormer uitzoeken.

Direct Current, gelijkstroom

Elk opvolgende zonnepaneel is verbonden met de voorgaande.

-1000 watt maal 1 uur- Een eenheid om de hoeveelheid elektriciteit mee aan te duiden.

Dit is een garantie dat aan het eind van het opgegeven termijn, de zonnepaneel het vermogen van nog minimaal het aangegeven percentage, ten opzichte van de nieuwstaat levert. Een 285 watt-piek zonnepaneel met een lineaire vermogensgarantie van 83,6% na 25 jaar, zoals de LG mono-X2 285 watt piek. Zal na 25 jaar dus nog minimaal 238.26 watt-piek leveren.

De marktstandaard is 80% na 25 jaar.

Een kleine omvormer die achter een paneel word geplaatst om zo de hoogst mogelijke vermogen te kunnen produceren.

Doordat betaalbare zonnepanelen een vermogenstolerantie hebben van vaak 5 tot 10 watt, komt het voor dat ondanks dezelfde type aanduiding, sterkere en zwakkere zonnepanelen in dezelfde string aangesloten zitten. In deze string bepaald de zwakste schakel het vermogen van de hele string. Mismatch kan het potentiële vermogen doen afnemen.

Het bijhouden van de huidige staat en productie van de installatie. Soms ook per paneel mogelijk.

Elektronica in een omvormer waarmee op elk moment van de dag het hoogste vermogen word bepaald. Door middel van het vermenigvuldigen van de waarde van stroom en de waarde van spanning komt het daar achter.

Een omschrijving van de installatie(prestaties), te maken afspraken en werkzaamheden al dan niet voorzien van prijzen gebonden in 1 document.

Doorgaans vooraf bepaalde perioden in tijd waarin er onderhoud gepleegd moet worden.

De fysieke kast waarin de DC stroom word veranderd in AC stroom.

Een MPPT in mini formaat. Word achter 1 of 2 panelen geplaatst om zo per paneel of set, het hoogste vermogen op te kunnen brengen.

De richting en hoek waarop een dak naar de hemel kijkt.

Binnen de aangegeven termijn mag u verwachten dat het product onder normale omstandigheden, geen defecten vertoond waardoor de werking teniet word gedaan.

Photo Voltaic de letterlijke Nederlandse vertaling zou ‘lichtgevoelige voltage-cel/ paneel’ zijn.

Een andere omschrijving voor zonnepanelen.

De mogelijkheid die ten alle tijde geld, om de geproduceerde energie door zonnepanelen terug te leveren aan het stroomnet voor dezelfde vergoeding die de consument zou betalen als hij energie afneemt.

(on)Nodig gebruik van elektriciteit door apparaten waarvan je het niet door hebt.

Veelal verwisselt met elektriciteit, de noemer die de hoeveelheid ampere’s aanduid.

Een stimulans voor particulieren of ondernemers om te investeren in schone energie.

Water dat u kunt drinken.

Een naar waarheidsgetrouwe omschrijving waarvan je de echtheid kunt nagaan bij (in dit geval) de klant.

Dit is de zone die op platte en schuine daken voorkomen nabij de rand en nok van het dak. Het plaatsen van zonnepanelen of collectoren in deze zone, heft alle garanties op.

Een eenheid die de hoeveelheid spanning in volt aanduid

De som van het totale aantal panelen maal het maximaal vermogen in watt per paneel word aangeduid als Watt-Piek.

Een draadloos netwerk waarin een internet signaal kan worden ontvangen.

Een paneel dat is voorzien van een hoog geleidende  oppervlakte die de warmte aan een koperen leiding afgeeft. Een geleidende vloeistof zoals water zorgt voor de warmtetransport.

Een (voorraad)vat dat word opgewarmd door een zonnecollector en de warmte ervan opslaat word een zonneboiler genoemd.