Waarom ZONaanbidder?

ZONaanbidder is ontstaan door de gedachte dat alles wat om ons heen bevind, ontstaan is door de zon. De aarde zoals we die nu kennen zou nooit mogelijk zijn geweest door zijn kracht.

Natuur haar weg

Al het levende om je heen, de hoeveelheid aan vegetatie en de populatie aan dieren blijft behouden en zullen nooit in exorbitante hoeveelheden te vinden zijn. Zij hebben altijd genoeg gehad aan dat wat de natuur hen te bieden had.

De mensheid

‘Wij’ zijn nieuwsgierig, vindingrijk en leergierig dat heeft ons gemaakt zoals we nu zijn, altijd heeft de mens energie kunnen putten uit de aarde. Vanwege de grote hoeveelheden die het bezit, zijn we nu ook met 6 miljard van ons. Zonder fossiele brandstoffen had dat nooit het geval geweest maar we zijn nu wel van deze ‘externe’ energie afhankelijk!

Niet te voorkomen

Ergens in de 21e eeuw komt er een dag waarop er word vermeld dat alle bruikbare oliebronnen uitgeput zijn. Deze ‘externe’ bron is dan niet meer toereikend voor de energievraag. De overgang naar die periode is al in gang gezet maar het verloopt stroperig. Wij hebben de taak op ons genomen om deze overgang naar duurzame energiebronnen soepeler te laten verlopen.

Daar hebben wij u voor nodig, de overvloedige energie van de zon ligt voor het grijpen. Neem het tot je! Kies voor de toekomst. Een toekomst waarbij natuur en de mens naast elkaar kunnen leven.

ZONaanbidder helpt, neem contact met ons op. Wij zorgen voor het volledige traject dat u aflegt naar een toekomst waarin zonne-energie centraal staat!

De aarde is niet van ons, wij zijn van de aarde.