Garantie kent meerdere vormen

Duurzaam investeren

Consumenten zijn heel erg verschillend als het op zonne-energie aankomt. ‘ik wil zonnepanelen omdat het mij meer geld oplevert dan een spaarrekening’, ‘met een zonneboiler wek ik warmte op, die ik gebruik als de zon niet meer schijnt’ of ‘gebruik maken van zonne-energie stelt mij in staat mijn ecologische voetdruk te reduceren’ of ‘wanneer moet ik zonne-energie investeren en wat als mijn verwachting in de toekomst niet wordt voldaan? Elke benadering zorgt voor een andere invalshoek.

Garantie vormen

Iedere producent van zonnepanelen of collectoren, omvormers of bevestigingssystemen levert garantie op haar producten. Mits aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, kan er een beroep worden gedaan op de garantie. Om er een paar op te noemen:

Een opbrengst garantie kan door een installateur worden geleverd als men een schaduwanalyse, goede dimensionering en een adequate berekening heeft voltooid. ZONaanbidder gebruikt solarmonkey als rekentool om onze eigen berekeningen na te kijken. Dergelijke informatie wordt vaak geleverd bij een offerte. Installateurs zijn dit niet verplicht.

Voorwaarden

Aanspraak op garantie kan worden gemaakt als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voorwaarden als:

  • Is de installatie verricht door een erkend installateur
  • Is de installatie volgens de geldende voorschriften uitgevoerd
  • De originele aankoopnota moet aanwezig zijn
  • Tijdgebonden, bijvoorbeeld ‘Eventuele gebreken aan de producten, materiaal- of fabricagefouten, maar ook verschillen in hoeveelheid, samenstelling etc. dienen per direct, doch uiterlijk binnen 48 uur nadien, schriftelijk aan ons te worden gemeld op straffe van verval van rechten.’
  • Schadegevallen worden door sommige producenten eerst onderzocht voordat er een schadevergoeding kan worden uitgekeerd.
Dekking

Dekking door de garantie is vaak beperkt tot een vergoeding die evenredig is aan het aankoopbedrag ten tijde van aankoop. Wat vaker voor zal komen is dat een product vervangen zal worden door een nieuw exemplaar. Gevolgkosten waaronder transport & arbeidskosten door reparatie of verlies van inkomstenderving of soortgelijke kostenposten worden niet gedekt.

Als een producent failliet is verklaard komt de dekking van het desbetreffende product te vervallen.

Hou vast!

Vragen na het lezen van dit bericht?

Wat mag er verwacht worden?

Niemand is gebaat bij schade

Ondanks naleving van de voorschriften en een goede voorbereiding van de werkzaamheden, kan er altijd wat mis gaan. Wanneer er zich een schadegeval voordoet mag er van beide partijen verwacht worden dat ze zich bemiddelbaar opstellen.

Zorg dragen

De installateur en consument horen elkaar goed te informeren, informatie verstrekking is erg belangrijk.

Om een voorbeeld te noemen: Van meet af aan moet een installateur zich conformeren aan de voorschriften van een montagehandleiding, zo mogen zonnepanelen nooit aan de rand van het dak of nok worden geplaatst. Dit zijn zogenoemde turbulente zones, schadegevallen door plaatsing in deze zones worden nooit gedekt door de producent van het montage materiaal. De consument zou hierover ingelicht moeten worden.

De consument heeft ook zo zijn taken. Eerder noemde we de meldingsplicht. Een ander voorbeeld is: Wanneer een installatie is opgeleverd met opbrengst garantie en er geadviseerd wordt om de zonnepanelen minimaal eens per jaar schoon te maken, moet dit worden nageleefd. Zo kan de verwachtte opbrengst behaald worden. De consument kan de verantwoording zelf nemen of uitbesteden.

Nalatigheid heft alle garantie vormen op

Verzekeren, loont het de moeite?

Risico analyse

Bij aankoop van zonnepanelen kan er een risico analyse worden gemaakt. Welk potentieel gevaar zal de installatie schade toebrengen is de vraag die je je dan stelt. Diefstal, hagel of windhozen zijn voorbeelden waar rekening mee zou kunnen houden.

  • Diefstal op hellende daken in de bebouwde kom kan niet uit kunnen worden gesloten, het risico is wel heel laag.
  • Hagel kan een risico zijn maar een hagelbui vanuit het oosten zal niet zo vaak voorkomen.
  • Een windhoos zal aan de kust een groter risico zijn dan verder land inwaarts.
Verzekeraars

Zijn behoorlijk strikt op de details als het gaat om zonnepanelen, informeer bij uw inboedel en opstal verzekeraar wat er wordt verzekerd als er schade ontstaat aan uw zonnepanelen. Ook hier is het verstandig melding te doen van een installatie op uw dak als deze al geplaatst is.

Solarif

Is een wereldwijde onafhankelijke adviseur voor verzekeringen van zonnepanelen, interessant is de verzekering ‘eigen gebrek’ die uitkeert wanneer een fabrikant failliet is verklaard. Vervolgschade wordt ook verzekerd!